Author: Dieter Van Tendeloo

 • banner-12

  Het Belgisch Staatsblad van vrijdag 24 april 2020 publiceerde het koninklijk besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis. Dit KB nr. 15 bevat voor alle ondernemingen, waarvan de continuïteit bedreigd is door de verspreiding van de COVID-19-epidemie en haar gevolgen, en die …

  more
 • banner-9

  RawlingsGiles Advocaten is in het kader van haar groei op zoek naar een medewerker/stagiair (m/v) actief in het handels- en vennootschapsrecht en/of met een voorliefde voor aannemings- en vastgoedrecht. Onze dienstverlening oriënteert zich hoofdzakelijk op ondernemingen en ondernemers in het klassieke bedrijfsleven, waaronder de bouwsector. Wij hanteren hoge kwaliteits- en integriteitsnormen en hechten daarnaast zeer …

  more
 • banner-9

  Het Europees Hof van Justitie heeft in een arrest van 21 mei 2015 bevestigt dat “click-wrapping” in B2B overeenkomst leidt tot een geldige aanvaarding van de algemene voorwaarden. “Click-wrapping” bestaat erin dat men een vakje of button moet aanklikken waarbij men verklaart de algemene voorwaarden te aanvaarden, zonder dat deze daarom gelijktijdig worden gevisualiseerd op …

  more
 • banner-14

  Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting, buiten de normale rechtbanken, die in een aantal gevallen voordelen met zich kan meebrengen. Het arbitragegerecht verleent een bindende arbitrale uitspraak nadat het beide partijen heeft gehoord en kan – indien nodig – het voorwerp worden van een gedwongen tenuitvoerlegging en heeft dus dezelfde waarde als een vonnis …

  more