Betalingsregelingen in bouwcontracten

Recente rechtspraak werpt nieuw licht op de timing van betalingen in bouwcontracten. In principe wordt de prijs van een bouwwerk doorgaans pas opeisbaar bij voltooiing en oplevering, zoals bevestigd door B. Kohl in zijn werk “Contrat d’entreprise“. Dit betekent dat de aannemer geen recht heeft op betaling vóór de voltooiing van het project, tenzij anders overeengekomen in de aannemingsovereenkomst.

In de praktijk zijn dergelijke betalingsregelingen in termijnen echter gebruikelijk. Deze regelingen stellen de opdrachtgever in staat om een voorschot te betalen vóór aanvang van de werkzaamheden, zoals benadrukt door A. Van Oevelen in zijn werk “Overeenkomsten“. Dergelijke regelingen zijn legitiem, maar vereisen duidelijke en expliciete contractuele afspraken om misverstanden te voorkomen.

Bij geschillen over betalingen in bouwcontracten is het belangrijk om te benadrukken dat het principe blijft dat de prijs pas verschuldigd is bij voltooiing en oplevering van het werk (A. CRUQUENAIRE, Le Contrat d’entreprise, in Précis des contrats spéciaux, Waterloo, Kluwer, 2015, p. 615). Dit biedt de opdrachtgever bescherming tegen ongerechtvaardigde betalingsverzoeken vóór de voltooiing van het project.

Kortom, een goed begrip van de betalingsregelingen in bouwcontracten, samen met duidelijke contractuele afspraken, is essentieel om geschillen te voorkomen en een soepele uitvoering van bouwprojecten te waarborgen.

Emilie Javid Milani

Get in touch

We are happy to answer your questions.