Forse sprong wettelijke interestvoeten

De prijsstijgingen en hoge inflatie hebben vanaf 1 januari 2023 ook hun effect op de wettelijke interestvoeten. De stijging laat zich voelen zowel wat betreft de gewone wettelijke interestvoet, als deze van toepassing op handelstransacties.

Voor het 1ste semester 2023 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 10,5%. (voorheen 8%).

De gewone wettelijke rentevoet voor het jaar 2023 bedraagt 5,25%. Dat is een zeer forse stijging ten aanzien van de 1,50 % voor 2022.

Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten en de historische rentevoeten vindt u in de informatienota op de website van de FOD FINANCIEN.

Get in touch

We are happy to answer your questions.