Procedure

  • banner-9

      Wat? In het Gerechtelijke Wetboek werd een nieuwe (buitengerechtelijke) invorderingsprocedure voorzien (artikelen 1394/20 – 1394/37)[1]. Deze snellere en goedkopere procedure zou de druk op de zittingen van de hoven en rechtbanken moeten verlichten, zonder echter aan een rechterlijke controle te ontsnappen.   Voor wie? Enkel voor B2B transacties. Dit houdt concreet in dat deze …

    more
  • banner-6

    Simplification des actions en interprétation/rectification de décisions judiciaires et réparation d’omissions.   Depuis le 3 février 2014 est entrée en vigueur la loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la rectification d’erreurs matérielles ou à la réparation d’omissions dans les décisions judiciaires ainsi qu’à l’interprétation des décisions judiciaires. Cette réforme simplifie l’accès à …

    more