Month: januari 2015

  • banner-14

    Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting, buiten de normale rechtbanken, die in een aantal gevallen voordelen met zich kan meebrengen. Het arbitragegerecht verleent een bindende arbitrale uitspraak nadat het beide partijen heeft gehoord en kan – indien nodig – het voorwerp worden van een gedwongen tenuitvoerlegging en heeft dus dezelfde waarde als een vonnis …

    more